Iwata pergunta: New Super Mario Bros. Wii

Shigeru Miyamoto e Satoru Iwata discutem o passado e o presente de Mario

interview_teaser_nsmbwii

Nintendo